Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Regeringen föreslår att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor och att såväl myndigheter som kommuner, landsting och regioner måste kunna ta emot e-fakturor. Det går redan nu att förbereda sig för den nya lagen, som ska börja gälla senast den 18 april 2019.

Grunden för regeringens lagförslag är ett EU-direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Förslaget innebär att Sverige använder möjligheten att tillämpa en mer omfattande skrivning med högre krav än de minimikrav som direktivet anger. Bland annat att alla fakturor vid offentlig upphandling ska vara elektroniska, även vid direktupphandlingar. Man föreslår även att ESV ska kunna vitesbelägga leverantörer som inte skickar e-faktura.

Vad innebär det för offentlig sektor?

Såväl myndigheter som kommuner, landsting och regioner måste kunna ta emot e-fakturor som följer den nya europeiska standarden. För de som redan använder PEPPOL-BIS fakturan (Svefaktura 2) kommer det inte att innebära några stora skillnader i standard. PEPPOL-nätverket kommer att vara förberett för den nya europeiska e-fakturastandarden.

Hur kan offentlig sektor förbereda sig?

Inledningsvis bör ni göra följande:

  • Kontrollera att era leverantörer av system (till exempel ekonomisystem och e-handelstjänst) stödjer de nya e-fakturastandarder som SFTI rekommenderar.
  • Anslut er till PEPPOL och prata vidare med ESV. Observera att eran leverantör av till exempel inköpssystem, kanske redan är en accesspunkt till PEPPOL för er.
  • Kommunicera krav på e-faktura till era varu- och tjänsteleverantörer.
  • Säkerställ att ni kan erbjuda en fakturaportal till era leverantörer.
  • Ställ krav på e-faktura i era upphandlingar.

Vad händer härnäst?

I december 2017 kommer regeringen att remittera lagförslaget till Lagrådet. Därefter lägger regeringen en proposition i Riksdagen, under vintern 2017/2018.

När börjar lagen gälla?

Lagen ska börja gälla senast den 18 april 2019. Det exakta datumet får vi först när regeringens proposition är klar.

Frågor

Har du tekniska frågor om fakturaformat och olika standarder kontakta Tekniskt kansli på SKL.

För övriga frågor kontakta ESV.

Kontakt

Senast uppdaterad: