Myndigheter som har ställt krav i upphandlingar

Ett sätt att komma igång med e-handel med en leverantör är att ställa krav på e-handel och e-faktura redan i upphandlingen av de aktuella varorna eller tjänsterna. Fler än hälften av myndigheterna ställer krav på e-faktura i upphandlingar och omkring en tredjedel ställer krav på e-handel.

Över hälften av myndigheterna anger att de mycket ofta eller alltid ställer krav på e-faktura vid upphandlingar. Det innebär att något fler myndigheter ställer e-fakturakrav vid upphandling av varor och tjänster jämfört med 2016. Ser vi till krav på e-handel i upphandlingar är det fortfarande omkring 30 procent av myndigheterna som mycket ofta eller alltid ställer dessa krav. Här ser vi ingen ökning i antalet myndigheter som ställer krav jämfört med föregående år.

Andel myndigheter som har ställt krav på e-faktura och e-handel i upphandlingar

Undersökningen skickades ut i augusti 2017. Den gick ut till 151 myndigheter varav 138 myndigheter svarade på frågan om e-faktura och 136 myndigheter svarade på frågan om e-handel.

Kontakt

Senast uppdaterad: