Hur gör jag för att ta fram information från e-handelstjänsten om antal matchade leverantörsfakturor?

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal matchade leverantörsfakturor:

  1. I portalen, välj Uppföljning – Frågor & Analys – Flik Fakturor – Rapport "Matchade fakturor detaljer". Tryck "Öppna".
  2. Sätt filter på Matchad(Ja) – HändelseID(023) – Datum(Intervall). OBS: Om ni generellt har satt en begränsning av antalet rader i en rapport kan ni få ett för lågt antal rader. Därför bör ni öppna upp eventuella generella begränsningar innan ni tar fram rapporterna till enkäten.
  3. Exportera denna rapport till Excel, och räkna antal rader. Man kan även köra rapporten "Matchade fakturor" för att se hur många matchade respektive ej matchade fakturor som inkommit under en månad. Sätt filter i Period till exempel 170101-170630.

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal matchade leverantörsfakturor:

Använd rapportgeneratorn.

  1. Välj datakälla Fakturahuvud samt kolumnerna Fakturanummer, Bokföringsdatum, Flöde och Importtyp.
  2. På raden Bokföringsdatum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
  3. Välj "Flöde" under menyn "Välj sortering"
  4. Skapa rapporten och ladda hem den från fliken "Rapportlista".
  5. Använd Excel för att beräkna antalet enligt nedan:
  • Fakturor som har flödestypen ORDER_MATCH. ORDER_MATCH = Fakturor som hittat en tillhörande order.
  • Fakturor som har flödestypen SUBSCR_OL. SUBSCR_OL = Fakturor som hittat ett tillhörande abonnemang.

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan ESV:s enkät fråga "ESV Antal matchade leverantörsfakturor".

Kontakt

Senast uppdaterad: