Hur gör jag för att ta fram information från e-handelstjänsten om antal matchade leverantörsfakturor?

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal matchade leverantörsfakturor:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd/Uppföljning/Frågor & Analys – Flik ESV. Dubbelklicka på rapporten Matchade fakturor per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde. Ändra till det år och den tidsperiod som efterfrågas i enkäten. (År och Månad baseras på fakturans registreringsdatum i Raindance.)
  Fakturabelopp och Antal fakturor per månad visas direkt i rapporten.
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Fakturatyp och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per fakturatyp (reskontraposttyp). Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal matchade leverantörsfakturor:

Använd rapportgeneratorn.

 1. Välj datakälla Fakturahuvud samt kolumnerna Fakturanummer, Bokföringsdatum, Flöde och Importtyp.
 2. På raden Bokföringsdatum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 3. Välj "Flöde" under menyn "Välj sortering"
 4. Skapa rapporten och ladda hem den från fliken "Rapportlista".
 5. Använd Excel för att beräkna antalet enligt nedan:
 • Fakturor som har flödestypen ORDER_MATCH. ORDER_MATCH = Fakturor som hittat en tillhörande order.
 • Fakturor som har flödestypen SUBSCR_OL. SUBSCR_OL = Fakturor som hittat ett tillhörande abonnemang.

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan ESV:s enkät fråga "ESV Antal matchade leverantörsfakturor".

Kontakt

Senast uppdaterad: