Formella krav och gemensamma standarder

Formella krav och gemensamma standarder för e-handel i staten leder till enhetliga gränssnitt för informationsutbytet mellan köpare och säljare. Kraven underlättar en effektiv e-handel och en enklare leverantörsanslutning.

Det finns ett antal formella krav som myndigheterna måste följa. Kraven framgår i huvudsak av förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. I ESV:s föreskrifter finns mer preciserade krav som är obligatoriska för berörda myndigheter. Det finns också allmänna råd till förordningarna som syftar till att ge ytterligare vägledning.

Kommande krav

Tre kommande krav gäller för alla statliga myndigheter:

  • Senast den 1 november 2018 ska samtliga myndigheter, oavsett antal anställda, vara registrerade i PEPPOL:s registerfunktion, Service Metadata Publisher (SMP), för att kunna ta emot elektroniska fakturor. Samtliga myndigheter ska även kunna skicka elektroniska fakturor i PEPPOL:s infrastruktur.

  • Den 1 april 2019 måste alla statliga myndigheter kunna ta emot e-fakturor enligt den nya europeiska standarden (EN16931) – enligt lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling som riksdagen beslutade den 14 juni 2018.
  • Den 1 april 2019 måste alla statliga myndigheter kunna skicka e-fakturor enligt PEPPOL BIS Billing.

Nuvarande krav

De nuvarande kraven gäller i huvudsak:

  • Elektroniska fakturor – Statliga myndigheter ska hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt. Detta regleras i 21f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.
  • Elektroniska beställningar – Statliga myndigheter med 50 anställda eller mer ska hantera sina utgående beställningar elektroniskt.
  • Standarder för e-handel och e-faktura – Statliga myndigheter ska ha kapacitet att e-handla enligt de standarder som föreskrivs. Dessa standarder rekommenderas av SFTI. De mest kända är Sveorder och Svefaktura.

Kontakt

Senast uppdaterad: