Myndigheternas strategiska it-projekt

ESV har tillsammans med 65 myndigheter identifierat vilka strategiska it-projekt som bedrivs på myndigheterna och vi har samlat in information om totalt 191 pågående strategiska it-projekt. Den sammanlagda budgeten för projekten är 11 miljarder kronor.

Strategiska it-projekt är projekt eller program som

  • utvecklar verksamheten med stöd av it 
  • effektiviserar verksamheten med stöd av it eller genom att tillhandahålla it-stöd
  • myndigheternas ledning följer, eller borde följa, genom sitt ansvar för verksamheten inför regeringen enligt 3 § myndighetsförordningen.

Plan och ansvarig viktiga för att realisera nyttor

För att kunna realisera de eftersträvade nyttorna i ett projekt bör det finnas en plan och en ansvarig för detta. Många av projekten saknar både plan och ansvarig men kommer sannolikt generera nytta ändå. Risken ökar dock för att den önskade effekten uteblir.

Andel av de strategiska it-projektens totala budget som har eller saknar plan och ansvarig för nyttorealisering

Redovisade strategiska it-projekt

Listan visar totalt 231 strategiska it-projekt (varav 191 pågående projekt) som 58 myndigheter har lämnat uppgifter om. Projekten redovisas myndighetsvis. För varje enskilt projekt finns uppgifter om budget, risk och uppskattad sluttid. Saknar ett projekt någon av dessa uppgifter innebär det att myndigheten inte har redovisat uppgiften.

*) Avslutade projekt.

**) Risk ej inrapporterad. Låg risk angivet av ESV.

Projekt med budget 0 miljoner kronor saknar inrapporterade uppgifter.

Låg risk

Medel risk

Hög risk

Kontakt

Senast uppdaterad: