It-kostnadernas fördelning på förvaltning och nyutveckling

Myndigheterna bör ha kontroll på hur it-kostnaderna fördelas mellan att säkerställa, underhålla och ta fram nytt. Fördelningen bör avspegla den strategi myndigheten har för it- och verksamhetsutveckling.

Genom att följa utvecklingen över tid får man ett underlag som kan användas för att analysera

  • hur balansen mellan reaktivt och framåtblickande är, som indikation på framtida behov av investeringar
  • om fördelningen ligger i linje med strategiska beslut
  • om styrningen av utvecklingsinsatserna kan effektiviseras.

Myndigheternas fördelning av it-kostnader

En stor del av myndigheternas it-kostnader går till att säkerställa och underhålla nuvarande system. Värt att notera är även att it-kostnadernas fördelning till nyutveckling var betydligt lägre för de lärosäten som ingår i studien jämfört med e-delegationsmyndigheterna.

Fördelning av it-kostnaderna i procent

Kontakt

Senast uppdaterad: