It-kostnader som andel av verksamhetskostnader

Andelen it-kostnader i en myndighet visar vilken roll it har i myndigheten. Hur stor den är beror på uppdrag, verksamhetens art och graden av automatisering. Nyckeltalet bör återspegla den strategi myndigheten har för it och digitalisering. Genom att följa nyckeltalet över tid är det också möjligt att se hur it och verksamhet samspelar över en längre period.

För vissa av de mindre myndigheterna utgör it-kostnader en betydande andel av dess verksamhetskostnader. Då myndigheternas uppdrag skiljer sig åt är det inte relevant att jämföra myndigheterna med varandra, men det pekar på att kostnaderna för it varierar stort i staten.

Myndigheternas it-kostnader och dess andel av totala verksamhetskostnader 2016

Trafikverket med nyckeltal 6 och ca 35 miljarder i verksamhetskostnader samt Polismyndigheten med nyckeltal 8 och ca 23 miljarder i verksamhetskostnader redovisas inte i diagrammet.

I redovisningen av resultaten har vi valt att dela in de deltagande myndigheterna i tre grupper:

  • lärosäten
  • e-delegationsmyndigheter
  • övriga myndigheter.

Lärosäten utgör en egen grupp då de har större likheter med varandra. Motivet bakom att särredovisa e-delegationsmyndigheterna är hypotesen att dessa myndigheter genom sitt deltagande i e-delegationen har en högre förståelse och kunskap inom digitaliseringsområdet.

E-delegationsmyndigheter är de myndigheter som deltog i E-delegationen som var en expertgrupp under regeringen 2009–2015.

Kontakt

Senast uppdaterad: