E-SENS byggstenar för digital offentlig förvaltning

EU-projektet Electronic Simple European Networked Services (E-SENS) avslutades 31 mars 2017. Projektet har utvecklat grunden för en gemensam europeisk it-infrastruktur i form av ett antal byggstenar för digital offentlig förvaltning. Infrastrukturen omfattar både nations- och sektorsspecifik mångfald och underlättar interoperabilitet. I Sverige ansvarar ESV för byggstenarna för elektronisk fakturering och meddelandeutväxling.

Målet med E-SENS var att skapa en gemensam europeisk it-infrastruktur som erbjuder generella lösningar för digitalt utbyte av offentliga tjänster över nationsgränserna. Detta för att öka tillgången för både privatpersoner och företag och göra det lättare att till exempel få vård eller starta företag i andra EU-länder. Inom ramen för E-SENS utvecklades därför ett antal it-infrastrukturkomponenter (byggstenar):

  • elektronisk identifiering (e-id)
  • elektronisk underskrift (e-signature)
  • elektronisk fakturering (e-invoice)
  • meddelandeutväxling (e-delivery)
  • semantik och processer (e-translation).

EU-kommissionen ser byggstenarna som ett sätt att möjliggöra kommissionens vision om en inre digital marknad, och är tydliga med att medlemsländerna i EU och EES ska använda dem. Därför är det viktigt att svenska myndigheter och andra aktörer lär sig mer om byggstenarna. Ansvaret för koordineringen i Sverige är uppdelade på E-legitimationsnämnden (e-id och e-signature), ESV (e-invoice och e-delivery) och Kulturdepartementet (e-translation).

ESV sätter fokus på e-delivery i Sverige

E-delivery är en funktion för meddelandeutväxling mellan e-tjänster och system, som överför strukturerade, ostrukturerade och digitala meddelanden på ett säkert sätt. Funktionen kan användas både nationellt och lokalt och gör det möjligt för myndigheter, kommuner, landsting och privat sektor att skapa en säker meddelandeutväxling, inklusive adressering och gränssnitt.

EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS) ger även visst juridiskt stöd för så kallade qualified electronic delivery services. Post och Telestyrelsen (PTS) ansvarar för det svenska regelverket för att kvalificera betrodda tjänster.

Kontakt

Senast uppdaterad: