EA-boken

EA-boken innehåller ett urval lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om statlig ekonomiadministration. Här behandlas exempelvis redovisning, finansiering, betalningsfrågor och arkivvård.

Halvårsuppdatering 2018 av den elektroniska versionen

Den elektroniska versionen har uppdaterats under sommaren 2018, med ändringar i bland annat arkivförordningen (1991:446) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Den 1 juli 2018 trädde den nya förvaltningslagen i kraft och den finns nu med i den elektroniska versionen. Ändringar i författningar och allmänna råd till och med F. 2018:956 har tagits med.

Bilaga 9 Sammanställningar av utlånings- och garantiverksamhet tillhörande förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) är ännu inte inlagd i den uppdaterade elektroniska versionen. Tillsvidare hänvisar vi till ESV:s cirkulär 2017:2 där ni hittar bilagan i sin helhet.

Om EA-boken 2018

EA-boken 2018 innehåller ändringar i författningar och allmänna råd till och med F. 2017:1331.

I den nya versionen av EA-boken finns ändringar i bland annat följande bestämmelser:

 • Förordning om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt (2002:831)
 • Förordning om statliga utställningsgarantier (1998:200)
 • Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605).

Extra stöd i arbetet med tillämpningarna av de nya reglerna i FÅB

De nya reglerna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) syftar till att förbättra styrningen och uppföljningen av statens investeringar. I handledningen Investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen finns mer information om hur ni ska tillämpa de nya reglerna. Vi har även tagit fram tabeller för att underlätta ert arbete med budgetunderlaget i en kompletterande Excel-fil.

Så markeras förändringarna

De ändringar som har gjorts i författningar och allmänna råd sedan föregående upplaga är markerade med streck i vänster marginal. Författningar och allmänna råd som i sin helhet är nya har dock inte markerats särskilt.

Det förekommer även ändringar i vissa tabeller, vilka av tekniska skäl inte har kunnat streckmarkeras.

Cirkulär

I ESV:s cirkulär, kan du se vilka ändringar som har gjorts i de föreskrifter och allmänna råd till de förordningar som ESV har föreskriftsrätt till. 

Kontakt

  • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
  • red@esv.se
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: