EA-boken

EA-boken innehåller ett urval lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om statlig ekonomiadministration. Här behandlas exempelvis redovisning, finansiering, betalningsfrågor och arkivvård.

Om EA-boken 2018

EA-boken 2018 innehåller ändringar i författningar och allmänna råd till och med F. 2017:1331.

I den nya versionen av EA-boken finns ändringar i bland annat följande bestämmelser:

 • Förordning om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt (2002:831)
 • Förordning om statliga utställningsgarantier (1998:200)
 • Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605).

Extra stöd i arbetet med tillämpningarna av de nya reglerna i FÅB

De nya reglerna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) syftar till att förbättra styrningen och uppföljningen av statens investeringar. I handledningen Investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen finns mer information om hur ni ska tillämpa de nya reglerna. Vi har även tagit fram tabeller för att underlätta ert arbete med budgetunderlaget i en kompletterande Excel-fil.

Så markeras förändringarna

De ändringar som har gjorts i författningar och allmänna råd sedan föregående upplaga är markerade med streck i vänster marginal. Författningar och allmänna råd som i sin helhet är nya har dock inte markerats särskilt.

Det förekommer även ändringar i vissa tabeller, vilka av tekniska skäl inte har kunnat streckmarkeras.

Cirkulär

I ESV:s cirkulär, kan du se vilka ändringar som har gjorts i de föreskrifter och allmänna råd till de förordningar som ESV har föreskriftsrätt till. 

Kontakt

  • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
  • red@esv.se
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: