EA-boken

EA-boken innehåller ett urval lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om statlig ekonomiadministration. Här behandlas exempelvis redovisning, finansiering, betalningsfrågor och arkivvård.

Om EA-boken 2019

EA-boken 2019 innehåller ändringar i författningar och allmänna råd till och med F. 2018:2074.

I den nya versionen av EA-boken finns ändringar i bland annat följande bestämmelser:

 • Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll
 • Avgiftsförordning (1992:191)
 • Lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser
 • Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Regeländringar

Regeländringar efter senaste uppdateringen hittar ni överst under respektive förordning på sidan för regler och cirkulär.

Översyn av EA-boken

I 2019 års EA-bok har vi valt att ta bort vissa bestämmelser:

 • Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
 • Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
 • Förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning
 • Förordningen (1994:2029) om tekniska regler
 • Förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket.

Det är en del av en större översyn som ESV påbörjade 2017 där vi ser över EA-bokens innehåll kopplat till det ekonomiadministrativa regelverket.

Så markeras förändringarna

De ändringar som har gjorts i författningar och allmänna råd sedan föregående upplaga är markerade med streck i vänster marginal. Författningar och allmänna råd som i sin helhet är nya har dock inte markerats särskilt.

Det förekommer även ändringar i vissa tabeller, vilka av tekniska skäl inte har kunnat streckmarkeras.

Kontakt

 • Bild på funktionskontakt
  • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: