Webbutbildning om onödig efterfrågan kompletteras

2019-02-05 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kompletterat webbutbildningen om onödig efterfrågan med en del om dokumentstudier. Utbildningarna ger en introduktion till en forskningsförankrad metod för att arbeta med onödig efterfrågan. För myndigheter som vill fördjupa sig i metoden erbjuder ESV programutbildningen Effektivare service.

Webbutbildningen om onödig efterfrågan vänder sig till myndigheter som vill effektivisera sin ärendehantering och öka kvaliteten i sin service. Den ger generella kunskaper om en forskningsförankrad metod för att arbeta med onödig efterfrågan, och tips på hur myndigheter kan använda metoden i sitt vardagliga arbete.

Den kompletterande utbildningen fokuserar på hur man gör en dokumentstudie för att studera alla inkommande handlingar som rör en speciell ärendetyp, till exempel en ansökan av ett visst slag. Sedan tidigare finns en utbildning om den grundläggande metoden som utgår från intervjustudier. Utgångspunkten i båda delarna är att försöka hitta orsaker till myndighetens onödiga efterfrågan utifrån målgruppens perspektiv. Webbutbildningen är kostnadsfri och öppen för alla.

Webbutbildningarna är även en del av ESV:s programutbildning Effektivare service, som ger anpassad vägledning och praktiskt stöd för myndigheter som vill fördjupa sig i metoden. Årets program har just startat men vi räknar med att erbjuda programutbildningen även 2020.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: