Webbutbildning och seminarium om redovisning av anläggningstillgångar

2019-04-12 | Nyhet

ESV har tagit fram en webbutbildning om redovisning av anläggningstillgångar för alla som arbetar med redovisning vid statliga myndigheter. Samtidigt lanserar ESV ett återkommande seminarium med erfarenhetsutbyte för dem som genomfört webbutbildningen.

Den nya webbutbildningen ger grundläggande information om regelverket för redovisning av anläggningstillgångar i staten, och kunskap om hur man hanterar och redovisar finansieringen, innehav och avyttring av anläggningstillgångar.

Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla, men riktar sig i första hand till redovisningsansvariga eller redovisningshandläggare vid myndigheterna. Du bör ha förkunskaper motsvarande ESV:s grundkurs i statlig styrning, finansiering och redovisning eller egen erfarenhet av att redovisa anläggningstillgångar i staten.

Seminarium för erfarenhetsutbyte

ESV lanserar även ett återkommande seminarium för erfarenhetsutbyte för de som genomfört webbutbildningen. På seminariet får deltagarna lära av varandra och byta erfarenheter om svårigheter och utmaningar med redovisningen. Diskussionerna leds av ESV:s experter på regelverket. Första tillfället är planerat till den 25 september 2019.

Tillsammans ersätter webbutbildningen och seminariet ESV:s nuvarande fördjupningskurs inom området.

 

Dela

Senast uppdaterad: