Överskott i statens budget i januari

2019-02-22 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för januari blev ett överskott på 8,7 miljarder kronor. Det är 8,7 miljarder kronor högre än i januari 2018. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Budgetsaldo per månad januari 2014–januaro 2019

De totala inkomsterna i statens budget blev 94,4 miljarder kronor i januari, vilket är 2,1 miljarder kronor högre än i januari 2018.

De totala utgifterna blev 85,7 miljarder kronor i januari. Det är 6,6 miljarder kronor lägre jämfört med samma månad föregående år. Det beror till stor del på förändringar i statens vidareutlåning till Riksbanken under januari 2018.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 28 mars 2019.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: