Hanteringen av EU-medel kan bli bättre

2019-03-11 | Pressmeddelande

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avslutat sin årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar det EU-stöd de betalar ut till stödmottagare. Den svenska förvaltningen av EU-medel fungerar bra överlag, men ett återkommande problem är att Jordbruksverkets it-system inte kan hantera utbetalningar på ett tillfredställande sätt.

Förvaltningen av EU-medel fungerar bra överlag i Sverige. Myndigheternas räkenskaper är tillförlitliga och det är få fel i utbetalningar till stödmottagarna. Alla svenska utbetalningar har en felprocent under 2 procent, vilket är den gräns där EU-kommissionen bedömer att hanteringen är tillfredsställande. Men det finns en del förbättringsområden som ESV har uppmärksammat.

– Det tydligaste är att Jordbruksverkets it-system inte fungerar tillräckligt bra för att säkra myndighetens utbetalningar till mottagarna inom jordbrukarstöden. ESV har uppmärksammat problemet under flera år och jag tycker att det är bekymmersamt att det kvarstår, säger Ulrika Bergelv, avdelningschef på ESV.

Ansvariga myndigheter ska både lämna sina räkenskaper och en så kallad förvaltningsförklaring som försäkrar och bekräftar att uppgifterna är rättvisande fullständiga och korrekta. ESV har reserverat sig mot Jordbruksverkets förvaltningsförklaring flera gånger, så även i år. Det beror på att Jordbruksverket inte kan leverera statistik för delar av sina kontroller.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: