Fortsatt arbete med gemensamma europeiska redovisningsstandarder

2019-01-08 | Nyhet

EU-kommissionens projekt för att ta fram en gemensam europeisk redovisningsstandard har övergått till ett löpande arbete. Sverige representeras bland annat av Ekonomistyrningsverket. I nuläget finns inget beslut om att de nya standarderna ska bli obligatoriska.

EU:s statistikorgan Eurostat leder arbetet med att införa gemensamma europeiska redovisningsstandarder, så kallade EPSAS. Eurostat var projektledare för EPSAS-projektet, som i slutet av 2018 lämnade förslag till EU-kommissionen om att implementera 20 europeiska redovisningsstandarder 2020–2025.

Anne-Marie Ögren är expert på Ekonomistyrningsverket och en av de delegater som representerar Sverige i arbetet.

– Det finns ingen tydlig enighet mellan medlemsländerna för exakt hur de gemensamma redovisningsreglerna ska utformas. Så det är nog en del arbete kvar innan vi är i mål. Ambitionen från Eurostat har hela tiden varit att de nya redovisningsstandarderna ska bli obligatoriska för medlemsländerna, men det är fortfarande en öppen fråga.

Från och med 2019 övergår EPSAS-projektet till att blir en ny självständig enhet på en avdelning inom Eurostat.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: