Staten betalar ut stöd med anledning av sommarens torka

2018-12-19 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 15,6 miljarder kronor. Det är 1,4 miljarder lägre än i november 2017. Att saldot blev lägre beror delvis på utbetalningar med anledning av sommarens torka och bränder. Hittills i år visar budgetsaldot ett överskott på 158,4 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 97,5 miljarder kronor i november. Det är 4,7 miljarder kronor högre än i november 2017.

De totala utgifterna blev 81,9 miljarder kronor i november. Det är 6,0 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. I november betalade Jordbruksverket ut 0,4 miljarder kronor i stöd till lantbrukare som drabbats av torkan i somras. Samtidigt betalade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut ersättningar till kommuner för räddningsinsatser på 0,2 miljarder kronor, med anledning av de skogsbränder som drabbade Sveriges under sommaren.

Diagram utfall statens budget januari-november 2017 och 2018

För perioden januari–november visar budgetsaldot ett överskott på 158,4 miljarder kronor. Det är 27,0 miljarder kronor högre än motsvarande period 2017.

Hittills i år uppgår de totala inkomsterna i statens budget till 1 006,2 miljarder kronor. Det är 73,2 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

De totala utgifterna för januari–november uppgår till 847,8 miljarder kronor. Det är 46,2 miljarder kronor högre än motsvarande period 2017.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 31 januari 2019.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: