Överskott i statens budget i oktober

2018-11-29 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 3,1 miljarder kronor. Det är 3,6 miljarder lägre än i oktober 2017. För januari–oktober visar budgetsaldot ett överskott på 142,8 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 81,0 miljarder kronor i oktober. Det är 2,0 miljarder kronor högre än i oktober 2017.

De totala utgifterna blev 77,9 miljarder kronor i oktober. Det är 5,6 miljarder kronor högre än samma månad föregående år.

Diagram över utfallet för statens budget 2017 och 2018

För perioden januari–oktober visar budgetsaldot ett överskott på 142,8 miljarder kronor. Det är 28,4 miljarder kronor högre än motsvarande period 2017.

Efter tio månader är de totala inkomsterna i statens budget 908,7 miljarder kronor. Det är 68,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

De totala utgifterna för januari–oktober uppgår till 765,9 miljarder kronor. Det är 40,1 miljarder kronor högre än motsvarande period 2017. Utgifterna för Migration har minskat hittills i år, jämfört med samma period föregående år. Utgifterna har däremot ökat för Hälsovård, sjukvård och social omsorg, Utbildning och universitetsforskning samt Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 19 december 2018.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: