Nya regler för avgiftssamråd

2018-12-12 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har samlat information och stöd för myndigheterna om de nya reglerna för avgiftssamråd som börjar gälla den 1 januari 2019. Observera att undantagen från samrådsskyldighet enligt ESV:s tidigare bestämmelser inte längre gäller.

På ESV:s webbplats har vi samlat information om de nya reglerna för avgiftssamråd som gäller från den 1 januari 2019 samt länkar till de styrande dokumenten. Lägg särskilt märke till ESV:s anvisningar om vad underlagen för avgiftssamråd ska innehålla. Titta även gärna på sidan med frågor och svar om det nya regelverket. Den sidan uppdaterar vi löpande.

Gamla undantag från samrådsskyldigheten gäller inte längre

Observera att de undantag från samrådsskyldighet som ESV har meddelat enligt den tidigare lydelsen av 7 § avgiftsförordningen (1992:191), inte längre gäller när den nya bestämmelsen träder i kraft.

Formulär för att underlätta samrådsförfarandet

ESV har tagit fram en testversion av ett samrådsformulär för att underlätta och effektivisera samrådsförfarandet, både för de samrådande myndigheterna och för ESV. Formuläret är frivilligt att använda, men genom att fylla i det kan myndigheterna försäkra sig om att samrådsunderlaget uppfyller de krav som ESV ställer. Vi tar tacksamt emot synpunkter på formuläret till: synpunkter.samradsformular@esv.se.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: