Det parlamentariska läget ändrar tidplanen för ESV:s prognos

Bo StoltzEkonomistyrningsverket gör prognoser på statens budget och de offentliga finanserna. Prognoserna tjänar som ett oberoende beslutsunderlag för finanspolitiken, och utgår från fattade beslut och lagförslag från regering och riksdag. Regeringens och ESV:s prognoser är lika detaljerade vad gäller statens budget. Till skillnad från andra prognosmakare som till exempel Konjunkturinstitutet, Riksbanken och affärsbankernas prognoser som inte har samma detaljeringsgrad, varken för statens inkomster eller utgifter.

Normalt gör ESV en prognos i november varje år, efter det att regeringen lagt sin budgetproposition. Men i år har vi fått skjuta på publiceringen eftersom regeringens övergångsbudget presenterades först den 15 november. Innan vi kan göra en uppdaterad prognos för 2019 behöver vi ha en beslutad budget.

Vilken budget som beslutas vet vi först den 12 december då riksdagen ska fatta ett så kallat rambeslut för budgeten 2019. Innan dess ska riksdagens partier lägga sina budgetmotioner, senast den 30 november. Det är alltså möjligt att riksdagen kommer ha flera olika budgetalternativ att besluta om.

ESV presenterar preliminärt nästa prognos den 20 december men utvecklingen fram till den 12 december har betydelse för när vi kan publicera prognosen.

Bo Stoltz
avdelningschef Analys och prognos

Senast uppdaterad: