Att leda verksamhetsutveckling

Nästa tillfälle

27-29 mars Anmälan Platser kvar

Ekonomistyrningsverket erbjuder en programutbildning i strategisk verksamhetsutveckling på avancerad nivå för dig som är ledare i staten. Programutbildningen arrangeras i samarbete med Ekonomihögskolan i Lund.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har en ledande position vid en statlig myndighet. Som ledare i staten förväntas du utveckla din verksamhet med effektivitet och kvalitet i fokus. Den statliga kontexten skapar både goda förutsättningar och vissa givna ramar. Programmet ska rusta dig för utmaningarna du står inför i din myndighet.

Innehåll och upplägg

Programmet består av tio kursdagar fördelade på fem sammankomster. En av kursdagarna utgörs av ESV-dagen. Programutbildningen startar i mars 2017 och löper fram till och med november.

Programmet bygger på en hög grad av involvering av deltagarna både före, under och efter träffarna. Du kommer att få ta del av den senaste forskningen och lära av kolleger från andra myndigheter. Det blir också en möjlighet för dig att bredda ditt nätverk av ledare i staten.

De erfarna programledarna kommer från både ESV och Ekonomihögskolan i Lund.

Verksamhetsutvecklingsuppdrag/projekt

I din ansökan så ska du beskriva ett utvecklingsuppdrag. Beskriv uppdragets bakgrund, syfte, mål och innehåll. Det kan handla om ett internt eller externt utvecklingsprojekt, till exempel att införa ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, att utveckla processen för framtagande av årsredovisningen, att utveckla den externa rådgivningsverksamheten med hjälp av it, att utveckla någon ny digital tjänst eller att ta fram en process för kvalitetssäkring av externa publikationer på webben. Utvecklingsuppdraget kommer du att arbeta med under programutbildningen.

1. Internat den 27–29 mars 2017
Vad innebär utvecklingsuppdraget?

 • Inledning och målsättning med programutbildningen
 • Framtidens utmaningar i staten och för statliga myndigheter – vad innebär det att leda i statlig verksamhet?
 • Att leda i förändring.
 • Utvecklingsuppdraget – vilken roll har du i uppdraget och vilket ansvar innebär det?

2. Internat den 30–31 maj 2017
Hur styr regeringen myndigheterna?

 • Hur styrs myndigheterna "egentligen"? De självständiga myndigheterna – hur fungerar de formella och informella relationerna mellan regeringen och myndigheterna ?.
 • Regeringens uppdrag till myndigheterna – hur omvandlas den till myndighetens styrning?
 • Kan regeringen styra myndigheterna genom New Public Management?

3. Internat den 21–22 september 2017
Hur ser vår omvärld ut, och hur analyserar vi den?

 • Metoder och verktyg för att följa och analysera myndighetens omvärld.
 • Praktiska exempel från statlig sektor – vad ska vi åstadkomma?
 • Jämställdhetsintegrering i myndigheters verksamheter.
 • Styrning – från direkt övervakning till kultur.

4. Träff på ESV-dagen den 10 oktober 2017

5. Internat den 21–22 november 2017
Hur åstadkomma förnyelse, förändring och verksamhetsutveckling?

 • Goda erfarenheter och exempel på förändringsarbete och verksamhetsutveckling i statlig förvaltning.
 • Vad är resultatet av mitt utvecklingsuppdrag?
 • Mitt framtida förändringsarbete – hur ser det ut?

Pris

60 000 kronor (exkl. moms). Därtill kommer kostnader för kost, logi och resor. Samtliga sammankomster genomförs i internatform på konferensanläggningar i Stockholms närhet.

Anmälan

Anmälan öppen till den 28 februari.

Kontakt

Senast uppdaterad: