Programutbildningar

Effektivisera handläggningen

ESV erbjuder ett nytt utvecklingsprogram för myndigheter som vill effektivisera sin ärendehandläggning och bli bättre på att hantera onödig efterfrågan. ESV genomför programmet i samverkan med Karlstads universitet.

Statens controllerutbildning

ESV arrangerar årligen en utbildning i verksamhetsstyrning som riktar sig till personer i statsförvaltningen som arbetar med kvalificerade controlleruppgifter.

 

Senast uppdaterad: