Systemutbildning i statsredovisningssystemet i Hermes

Nästa tillfälle

26 april Anmälan Fullbokad
26 september Anmälan Platser kvar

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar på myndighet och som ska arbeta med inrapportering och uttag av information i statsredovisningssystemet i Hermes.

Kursen är en systemutbildning som främst syftar till att lära ut hur du navigerar i systemet och hur du förbereder systemet inför inrapportering.

Kursprogram

Deltagarna får en grundlig genomgång av statsredovisningssystemet i Hermes.

  • Konverteringstabeller
  • Utfallsinrapportering
  • Ingående balanser
  • Anslagsfördelning - justering 
  • Motpartsrapportering och – avstämning
  • Betalningsavstämning
  • Rapporter
  • Anslagsprognos

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du läser ESV:s publikation Grunderna i statlig redovisning innan utbildningen. Det är också en fördel att ha gått Grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering.

Pris

4 500 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring och kursdokumentation.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan i organisationen.

Kontakt

Senast uppdaterad: