Grunderna i statlig styrning – webbutbildning

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är nyanställd i staten – men även om du har arbetat några år kan du ha nytta av utbildningen.

För dig som ska gå ESV:s lärarledda utbildning Grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering kommer webbutbildningen från hösten 2017 vara en obligatorisk del av kursen.

Kursens mål

Under kursen får du lära dig mer om

  • den statliga värdegrunden
  • styrkedjan
  • ekonomistyrning
  • styrning och kontroll
  • budgetprocessen
  • årsredovisning.

Kontakt

Senast uppdaterad: