Grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering

Målgrupp

Kursen vänder sig framför allt till dig som är nyanställd inom staten.

Du arbetar på en ekonomiavdelning som controller, ekonomihandläggare, ekonomiassistent, internrevisor, verksamhetsutvecklare, linjechef eller motsvarande. Du är intresserad av att förstå mer om vår statliga styrning, redovisning och finansiering inom myndigheten och hur det hänger ihop för staten som helhet.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet ska du i någon form arbeta med statlig styrning, redovisning eller finansiering.

Kursens mål

Under kursen får du lära dig mer om

    • statlig styrning, redovisning och finansiering
    • hur statlig styrning, redovisning och finansiering hänger ihop
    • grundläggande regelverk för statlig styrning, redovisning och finansiering.

Kursen sätter din roll och din myndighet i ett större sammanhang, och är ett utmärkt tillfälle att träffa andra som arbetar med statlig styrning, redovisning och finansiering inom staten. Vi använder oss bland annat av era myndigheters årsredovisningar och regleringsbrev för att få ökad förståelse för myndigheternas olika verksamheter.

Kursprogram

Kursen är till stor del föreläsningsbaserad med inslag av diskussioner i mindre grupper.

I kursen ingår också en större övning där du själv väljer om du vill ägna dig åt styrning eller redovisning. Styrövningen ger en inblick i hur olika myndigheter styrs av regering och riksdag. På passet får du diskutera och jämföra styrningen av fyra olika myndigheter. Vi utgår från centrala styrdokument såsom instruktion, regleringsbrev, lagar och förordningar som är särskilt relevanta ur styrningssynpunkt. Både resultatstyrningen och den finansiella styrningen diskuteras under passet.

Redovisningsövningen är fokuserad på grundläggande bokföring av händelser specifika för statlig verksamhet, och konkret hur händelserna påverkar resultat- och balansräkning samt anslagsredovisning. För att delta i redovisningsövningen bör du vara redovisningsekonom eller ha grundläggande kunskaper om bokföring.

Pris

10 500 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring och kursdokumentation.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: