Statlig styrning, redovisning och finansiering för universitet och högskolor

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är nyanställd på ett universitet eller en högskola och som ska arbeta med ekonomistyrning eller redovisning i någon form. Du kanske är anställd på en ekonomiavdelning som controller, ekonomihandläggare eller ekonomiassistent - alternativt kanske du är internrevisor, verksamhetsutvecklare eller linjechef.

Kursen har stora likheter med ESV:s generella grundkurs – skillnaden är att denna är specifikt inriktad mot universitet och högskolor. Om du tidigare har gått den generella grundkursen bedömer vi att du inte behöver gå även denna kurs.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig alla delar i kursen bör du i någon form arbeta med statlig styrning, redovisning eller finansiering.

Kursens mål

Under kursen får du lära dig mer om

  • statlig styrning, redovisning och finansiering
  • hur statlig styrning, redovisning och finansiering hänger ihop
  • grundläggande regelverk för statlig styrning och redovisning, samt specifikt vad som gäller för universitet och högskolor

Kursen sätter din roll och din myndighet i ett större sammanhang, och är ett utmärkt tillfälle att träffa andra som arbetar med statlig styrning, redovisning och finansiering inom universitet och högskolor. Vi använder oss bland annat av era myndigheters årsredovisningar och regleringsbrev för att få ökad förståelse för myndighetens verksamheter.

Kursprogram

Kursprogrammet kommer att skickas ut till deltagarna i god innan kursen äger rum.

Kursen är till stor del föreläsningsbaserad med inslag av diskussioner i mindre grupper.

I kursen ingår också en större övning där du själv väljer om du vill ägna dig åt styrning eller redovisning. Styrövningen ger en inblick och ökad kunskap om styrdokumenten och finansieringen av universitet och högskolor. Vi utgår från centrala styrdokument såsom högskoleförordning, regleringsbrev, lagar och förordningar som är relevanta ur styrningssynpunkt. På passet får du diskutera riksdagens och regeringens styrning av lärosätena.

Redovisningsövningen är fokuserad på grundläggande bokföring av händelser specifika för lärosäten, och konkret hur händelserna påverkar resultat- och balansräkning samt anslagsredovisning. För att delta i redovisningsövningen bör du vara redovisningsekonom eller ha grundläggande kunskaper om bokföring.

Pris

10 500 kronor exlusive moms. Priset inkluderar förtäring och kursdokumentation

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten eller organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare. 

Kontakt

Senast uppdaterad: