Grundkurser

ESV:s grundkurser fungerar som en introduktion till att arbeta med ekonomistyrning i staten och vänder sig framför allt till dig som är nyanställd i staten eller har fått nya arbetsuppgifter.

Statlig styrning – webbutbildning

Kursen vänder sig till dig som är nyanställd i staten, men även om du har arbetat några år kan du ha nytta av utbildningen. Utbildningen är en förberedande kurs för kursen Grundkurs i statligt styrning, redovisning och finansiering.

Statlig styrning, redovisning och finansiering

Grundkursen ger en introduktion till den statliga styrningen, redovisningen och finansieringen.

Statlig styrning, redovisning och finansiering för universitet och högskolor

Denna nya, och till stor del föreläsningsbaserade kurs, vänder sig till dig som är nyanställd på ett universitet eller en högskola och som ska arbeta med ekonomistyrning eller redovisning i någon form.

Statsredovisningssystemet i Hermes

Kursen vänder sig till dig som arbetar på myndighet och som ska arbeta med inrapportering och uttag av information i statsredovisningssystemet i Hermes.

Årsredovisning

Syftet är att under en dag ge en överblick av arbetet med årsredovisningen och årsredovisningens resultatredovisningsdel.

Senast uppdaterad: