Introduktion i nyttorealisering

Nästa tillfälle

17-19 oktober Anmälan Platser kvar

Offentlig sektor investerar årligen miljardbelopp i verksamhetsförändring och verksamhetsutveckling i allmänhet och i it-utveckling i synnerhet. Kraven från omvärlden ökar på att myndigheterna och kommunerna ska digitalisera verksamheten, och samverka över organisationsgränserna för att utveckla förvaltningsgemensamma digitala tjänster. Det ställer högre krav på de beslutsunderlag vi använder vid investeringsbeslut samt på processer som ska möjliggöra att den förväntade nyttan realiseras i verkligheten. ESV:s årliga mognadsundersökning visar dessutom på en stor utvecklingspotential inom området för så gott som alla aktörer inom den offentliga sektorn.

Nyttorealiseringsprocessen börjar med att ta fram ett bra beslutsunderlag och avslutas med hemtagning av de förväntade nyttor som legat till grund för investeringsbeslutet. Principerna är desamma för alla typer av investeringar, men blir extra påtagliga när offentliga sektorn ska möta kraven på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter med medborgaren i centrum. Att uppfylla kraven på att ha en förvaltning som är öppnare, enklare och effektivare förutsätter mogna organisationer inom nyttorealisering.

Målgrupp

Kursen vänder sig til dig som på något sätt arbetar med myndighetens eller kommunens verksamhetsutveckling, planering och uppföljning. Du kan ingå i stabsledningen, vara chef, verksamhetsutvecklare, metodansvarig, controller, projektbeställare eller jobba med portföljstyrning.

Kursens mål

Kunskapen från kursen ska hjälpa dig och din organisation att tillämpa principerna för nyttorealisering i er vardag. Det kan i sin tur leda till att ni får ett säkrare beslutsunderlag och effektivare processer för era förändringsinsatser, vilket är en förutsättning för myndighetens hemtagning av nyttor.

Efter avslutad kurs har du möjlighet att söka till ESV:s kommande kurs i mognadsanalys.

Kursprogram

Under kursen får du teoretiska kunskaper och en bredare kompetens inom flera områden som är relevanta i ditt arbete med nyttorealisering.

Du kommer även lära dig att arbeta med

  • målstyrning
  • kostnads-/nyttokalkylering
  • förändringsledning och portföljstyrning.

Observera att våra övningsexempel på kursen utgår från statsförvaltningen och myndighetsvärlden, men det påverkar inte förståelsen och principerna för att kunna användas även av aktörer inom den offentliga sektorn.

Pris

10 500 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring och kursdokumentation.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare är sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: