Att styra och redovisa transfereringar och bemyndiganden

Nästa tillfälle

3 oktober Anmälan Anmälan stängd

Observera att tillfället den 3 oktober är inställt! 

Målgrupp

Kursen vänder sig framför allt till dig som har arbetat i staten ett tag och som arbetar med hantering av transfereringar på din myndighet. Du kanske är anställd på en ekonomiavdelning som ekonomihandläggare, redovisningsansvarig eller ekonomichef.

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande grundkursen i statlig styrning, redovisning och finansiering samt kunna grundläggande bokföring.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagarna:

  • Känna till regelverken kring transfereringar.
  • Ha kunskap om skillnaden mellan transfereringar och verksamhetskostnader.
  • Veta hur transfereringar hanteras i redovisningen, även med koppling till avräkning med statsverket. 

Kursprogram

På kursen kommer vi att gå igenom hur transfereringar redovisas och när det är lämpligt att periodisera betalningar. Vi tar upp varför det finns så många olika rapporteringskoder när det gäller lämnade bidrag.

En annan viktig fråga är vid vilken tidpunkt bidragen ska betalas ut. Vi går igenom bestämmelserna i anslagsförordningen om utbetalningar av bidrag och vilka anslagsvillkor som brukar finnas i regleringsbrevet.

För att kunna besluta om att betala ut bidrag som ska finansieras av framtida bidrag behövs ett bemyndigande. Vi kommer gå igenom reglerna om beställningsbemyndiganden och vad som är viktigt att tänka på innan myndigheter gör åtaganden.

Pris

4 500 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring och kursdokumentation

Avbokning

Vid avbokning en till tre veckor före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: