Fördjupningskurser

ESV:s fördjupningskurser vänder sig till dig som arbetat i några år i staten och som behöver djup kunskap inom ett specifikt område.

Att styra och redovisa transfereringar och bemyndiganden

Kursen vänder sig framför allt till dig som har arbetat i staten ett tag och arbetar med hantering av transfereringar på din myndighet.

Granskning av verksamhet

Kursens mål är att ge kunskap om olika inriktningar på internrevisionens granskningar och vilka metoder och angreppssätt som kan användas för att granska olika delar av verksamheten.

Internrevisionens arbete

Kursens mål är att ge kunskap om vad som händer under ett revisionsår vid en statlig internrevisionsfunktion.

Introduktion i nyttorealisering

Kunskapen från utbildningen ska hjälpa dig och din organisation att tillämpa principerna för nyttorealisering i er vardag.

Momshantering i staten

Utbildningen genomförs i samarbete med Skatteverket och syftar till att ge kunskap om regler kring hur statliga myndigheter ska hantera ingående och utgående moms.

Redovisning av anläggningstillgångar

Kursen syftar till att ge en praktisk och teoretisk fördjupning i redovisningsfrågor som rör anläggningstillgångar

Uppbörd – inkomster som myndigheten inte disponerar

Kursen vänder sig framför allt till dig som har arbetat i staten ett tag och som arbetar med hantering av uppbörd eller undrar över vilka inkomster som myndigheten får disponera i sin verksamhet. 

Senast uppdaterad: