Lilla redovisningsdagen

Lilla redovisningsdagen

Seminariet ger information om aktuella redovisnings- och finansieringsfrågor och pågående utvecklingsarbete. Lilla redovisningsdagen kommer att webbsändas den 18 maj. Länken lägger vi ut strax innan seminariet börjar.

Vem bör delta?

För att du fullt ut ska tillgodogöra dig innehållet krävs kunskap i grundläggande statlig redovisning. Lilla redovisningsdagen riktar sig till dig som arbetar med frågor om finansiell redovisning och finansiering. Du kanske arbetar som ekonomiadministratör, ekonomihandläggare, redovisningshandläggare, ekonomichef eller redovisningschef.

Innehåll

  • Susanne Holmer ger oss en återblick på det gångna året och informerar vad myndigheterna kan förbättra under 2017.
  • Anna Kindberg berättar om resultatet av EA-värderingen för 2016 och hur ESV arbetar vidare med EA-värdering 2017.
  • Anne-Marie Ögren berättar om ändringar i förordningar.
  • Ia Stolt visar den nya startsidan i Myndighetshermes och Christina Bergström informerar om inrapporteringstider.
  • Anne Bryne berättar om vad som är aktuellt inom områdena redovisning och finansiering.

Pris

Lilla redovisningsdagen är kostnadsfri, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt något annan på myndigheten/organisationen.

Kontakt

Senast uppdaterad: