Informationsmöte om ramavtalen för beslutsstödssystem

Nästa tillfälle

20 mars Anmälan Platser kvar

ESV bjuder in myndigheter till möte för att informera om de statliga ramavtalen för beslutsstödssystem (BI-system).

På mötet kommer ramavtalsleverantörerna Trimma AB, Hypergene AB och CGI Sverige AB att delta. Under drygt två timmar kommer ni att ha möjlighet till praktiska demonstrationer av systemen och samtal direkt med leverantörerna.

Vem bör delta?

Du som funderar på avrop eller vill veta mer om ramavtalen för beslutsstödssystem.

Din roll kan till exempel vara controller, ekonomichef, administrativ chef, upphandlare/inköpare, projektledare eller annan beslutsfattare inom det aktuella området.

Plats

ESV:s lokaler på Drottninggatan 89, Stockholm

Pris

500 kr, inklusive kaffe.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före seminariedagen faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före seminariedagen faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Kontakt

Senast uppdaterad: