Frukostseminarier

22 februari: Nyttorealisering, modeord eller användbart verktyg för verksamhetsstyrning?

Det offentliga Sverige investerar årligen miljardbelopp i it och verksamhetsutveckling, för att följa lagar och regler, höja servicenivån och effektivisera sina processer. Samtidigt är det inte ovanligt att utvecklingsinitiativ som förbrukat stora resurser försenas, förlängs eller läggs ner. Nyttorealisering har på senare år varit på tapeten som ett verktyg för att styra framför allt it-investeringar, men även för andra typer av förändringsinitiativ.

ESV:s utredare Daniel Jafari har lång erfarenhet av att arbeta med nyttorealisering i offentlig sektor. Han kommer att berätta om vad som menas med nyttorealisering och redogöra för de viktigaste komponenterna inom området samt de vanligaste misstagen, utmaningarna och framgångsfaktorerna. Utgångspunkten är e-delegationens vägledning i nyttorealisering, som ESV ansvarar för idag.

Praktisk information

  • Seminarierna äger rum klockan 8.30–9.30, i ESV:s lokaler i Stockholm.
  • Kaffe och smörgås serveras från klockan 8.15.
  • Seminarierna är kostnadsfria, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt en kollega.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in frukostseminarier vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: