Frukostseminarier

Nästa tillfälle

28 september Anmälan Fullbokad
26 oktober Anmälan Platser kvar

28 september: Förändringsledning

Vad är egentligen en förändring och varför misslyckas så många förändringsinitiativ? Vad är det som gör att vissa förändringar lyckas bättre än andra?

ESV publicerar under hösten en idéskrift om förändringsledning för att öka statsförvaltningens förmåga att hantera förändringar och realisera nyttor. På detta seminarium presenterar vi idéskriften övergripande.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med utvecklings- och förändringsarbete i myndigheter.

3, 12 och 18 oktober: Obligatorisk e-faktura för företag

ESV kommer under hösten att genomföra ett antal frukostseminarier kring lagförslaget om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor. Vi kommer att gå igenom vilka förberedelser ni behöver göra, hur ni lägger upp en tidplan och vilket stöd det finns att få.

Målgrupp

Seminarierna vänder sig till de företag som tillhandahåller tjänster för
ekonomi- och faktureringssystem.

Anmälan

26 oktober: Vill ni effektivisera er myndighets handläggning tillsammans med ESV?

ESV presenterar ett utvecklingsprogram som arrangeras under 2018 för myndigheter som vill minska sin onödiga efterfrågan.

Genom att kartlägga onödig efterfrågan kan man identifiera vad som gått fel och utveckla myndighetens handläggningsprocess. Myndigheten kan på så vis effektivisera ärendehanteringen, frigöra resurser och öka kvaliteten i myndighetens service.

Under seminariet kommer vi beröra följande punkter:

  • Vad är onödig efterfrågan?
  • Programmets innehåll och upplägg.
  • Erfarenheter från myndigheter om programmet.
  • Vi diskuterar även vad som krävs för att lyckas med metoden.

Praktisk information om ESV:s frukostseminarier

  • Seminarierna äger rum klockan 8.30–9.30, i ESV:s lokaler i Stockholm.
  • Kaffe och smörgås serveras från klockan 8.15.
  • Seminarierna är kostnadsfria, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt en kollega.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in frukostseminarier vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: