Verksamhetsutveckling

Att leda och utveckla en organisation kan vara svårt, särskilt i syfte att effektivisera, utveckla, följa upp och öka verksamhetens kvalitet. Man kan behöva hjälp med att analysera sin verksamhet, identifiera problem, finna strategier och utveckla nya handlingssätt. Som chef kan man också behöva stöd för att bli en bättre ledare.

Fyra av Kammarkollegiets ramavtalsleverantörer av managementtjänster ställer ut på ESV-dagen. Här kan du träffa Capgemini Consulting och Governo, som erbjuder tjänster inom utredning, ledning och verksamhetsstyrning, samt Ekan och Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC), som erbjuder tjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling.

Senast uppdaterad: