ESV:s ramavtalsleverantörer

För att kunna sköta administrationen inom en myndighet på ett bra och effektivt sätt krävs fungerande systemstöd. ESV upphandlar och tillhandahåller statliga ramavtal för administrativa system och tillhörande tjänster.

På ESV-dagen kan du träffa CGI Sverige, Trimma och Hypergene, som är ramavtalsleverantörer av beslutsstödssystem (BI-system), Unit4 som är leverantör för ekonomisystem och OpusCapita, som levererar operatörstjänst för distribution av kundfaktura.

Senast uppdaterad: