Hur mäter man effektivitet och effektivisering?

Effektivitet och god hushållning i statsförvaltningen är centralt i riksdagens och regeringens styrning. Myndigheterna ansvarar för att löpande effektivisera verksamheten och arbeta för att få ut mer av varje krona. Genom en ökad effektivitet kan vi få ut mer verksamhet för tilldelade medel, eller utföra samma verksamhet till minskade kostnader.

Budgetlagen slår fast att statens verksamhet ska eftersträva hög effektivitet och iaktta god hushållning. ESV har haft i uppdrag att sprida exempel om effektivisering i statsförvaltningen. Uppdraget omfattar styrning, arbetssätt och metoder för att effektivisera verksamheten, som exempelvis målgruppsanpassning och digitalisering.

Pia Heyman är moderator för spåret och kommer tillsammans med Richard Shelley och Jolanta Feliga från ESV dela med sig av goda exempel och erfarenheter i ESV:s arbete med att undersöka effektiviseringsarbeten i statsförvaltningen. Enligt ESV så innebär en ökad effektivitet att en verksamhet bedrivs till lägre kostnad med oförändrad kvalitet eller att den bedrivs med högre kvalitet till samma kostnad. I denna del fördjupar vi oss i den definitionen men diskuterar också hur man kan mäta effektivisering och hur man kan följa upp resultatet.

Praktiska exempel

Spåret gästasav representanter från Arbetsförmedlingen. De kommer att dela med sig av praktiska exempel på vilka metoder de använt i olika effektiviseringsarbeten
och vad som planeras. Spåret avslutas med en paneldiskussion där både forskare
och praktiker deltar.

– Vi hoppas att spåret kommer att ge deltagarna fördjupad kunskap om effektivisering i staten. Genom praktiska exempel från andra myndigheter hoppas vi också ge inspiration att ta med sig in i sin egen verksamhet, säger Richard Shelley, spåransvarig och deltagare på spåret.

Kontakt

Senast uppdaterad: