Robotiseringens möjligheter

Utvecklingen av robotisering går i rasande fart. Några myndigheter har effektiviserat sin organisation med hjälp av detta, till exempel genom automatisk ärendehantering. På detta spår diskuterar vi robotiseringens möjligheter inom statsförvaltningen. Vi hämtar inspiration från näringslivet och ger exempel på hur framtiden kan komma att se ut.

Statsförvaltningen förväntas använda sig av digitaliseringens möjligheter, där robotisering och AI (Artificiell intelligens) kan komma att bli en viktig och betydande möjlighet. Regeringen ser också detta område som en möjlighet för myndigheter att effektivisera sitt arbete. På spåret kommer vi att rikta in oss på robotiseringens potentialer – vad händer just nu, och vad ligger i framkant i utvecklingen?

En robot som kollega

På spåret kommer Kjell Persson (Arbetsförmedlingen), Emil Stolt (Trygg-Hansa), Leif Höök (Försäkringskassan) och Anders Nyström (Regeringskansliet) dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter av robotisering. Kjell arbetar på Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter, där man bland annat anställt en robot som kollega. Emil Stolt, chef för digitaliseringsfrågor på Trygg-Hansa, har under de senaste åren bland annat lanserat tre chatt-robotar och en handläggar-robot. Leif Höök arbetar med it-utveckling på Försäkringskassan, där AI är påväg att bli en del av handläggarnas arbete. Anders Nyström är från Regeringskansliet och arbetar med att driva på digitaliseringen av offentlig sektor.

Som deltagare kommer du få ta del av exempel från verkligheten och hur olika organisationer har använt digitalisering och främst robotisering för att effektivisera sin verksamhet.

– Vi hoppas deltagare på spåret kommer gå där ifrån fyllda av inspiration och med nya idéer. Robotisering är ett relativt nytt område inom digitalisering men också snabbt växande och med oanade möjligheter, säger Clara Wadman från ESV och en av moderatorerna för spåret.

Kontakt

Senast uppdaterad: