Är öppna data svaret på framtidens utmaningar?

Myndigheter producerar en stor mängd data. Regeringen vill snabba på arbetet med öppna data och önskar att myndigheterna blir bättre på att tillgängliggöra informationen. Välkomna till ett spår där vi diskuterar hur öppna data kan användas för att lösa framtidens utmaningar och vad som krävs och förväntas av myndigheterna.

Cirka 90 procent av all data som producerats av människor har tagits fram de senaste två åren. Offentlig sektor är en självklar del av det datadrivna samhället och myndigheterna producerar dagligen stora mängder data. I myndigheternas data finns innehåll som har både ekonomiska och samhällsnyttiga värden för människor och företag. Problemet är att uppgifterna i dag inte kan tas tillvara och utnyttjas av andra på nya sätt.

Vad krävs och förväntas av myndigheterna?

På spåret diskuterar vi hur öppna data kan användas och leda till innovationer som löser framtidens utmaningar och vad krävs och förväntas av myndigheterna. Spåret gästas bland andra av Sanja Halling som kommer ge en introduktion till vad öppna data är samt Magnus Enzell från Regeringskansliet som kommer berätta om regeringens arbete för att öka och snabba på tillgängliggörandet av öppna data.

– Många myndigheter har hört att det finns något som heter öppna data. Men det är mer än ett excelark på myndigheternas webbplats. Vi hoppas att myndigheterna som deltar på spåret kommer att få en större förståelse om öppna data och betydelsen av att tillgängliggöra det. Myndigheterna har också kommit olika långt och på spåret kommer vi att diskutera och utbyta erfarenheter med varandra, säger Anna Ahlgren, chefsjurist på ESV och moderator.

Spåret gästas även av Torsten Hökby från Riksantikvarieämbetet och chef för Digisam samt Viktor Lindbäck. Torsten kommer att berätta om hur Digisam arbetar och hur Riksarkivet tillgängliggjort öppna data. Viktor kommer berätta om ett exempel på innovation grundat av öppna data och som nu är till hjälp inom demensvården.

Kontakt

Senast uppdaterad: