Vad innebär jämställdhetsintegrering för vår verksamhet?

Jämställdhetsintegrering är en strategi som används för att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål. På spåret om jämställdhetsintegrering kommer du få praktiska tips om hur din verksamhet kan bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering i organisationen. Spåret är interaktivt och som deltagare kommer du kunna delta aktivt och ställa frågor och utbyta erfarenheter med andra deltagare.

Hur jämställdhetsintegrerar man sina verksamhetsprocesser och vilka utmaningar finns det? Det är två centrala frågor som kommer att diskuteras på spåret om jämställdhetsintegrering på ESV-dagen. ESV kommer att berätta om sitt arbete och om det förändrade regelverket och de föreskrifter som kan ge stöd i myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. Vi kommer att gå igenom regeringens krav på myndigheter och hur och varför myndigheter ska redovisa könsbaserad individstatistik.

Goda exempel från andra myndigheter

Spåret kommer att gästas av Kristin Lilieqvist från Skatteverket och Anna Maria Mandorff och Sten Eriksson från Pensionsmyndigheten. De kommer att berätta om sitt målmedvetna arbete med jämställdhetsintegrering. Båda myndigheterna har kommit lång i arbetet och upprättat handlingsplaner som är väl implementerade i verksamheten. De kommer att dela med sig av hur man får igång arbetet och integrerar det i organisationen men också hur man får resultat som syns externt.

– Om vi fortsätter i denna takt kommer Sverige att vara ett helt jämställt land om 185 år. Vi har kommit långt men har en bit kvar för att nå dit. Spåret kommer att ta upp viktiga frågor om jämställdhet som du kan ha nytta av såväl som i din yrkesroll som privat, mycket handlar om att synliggöra jämställdhet på olika sätt, säger Elisabeth Perntz från ESV och spåransvarig.

Spåret kommer vara interaktivt med gruppsamtal och deltagare kommer kunna diskutera med varandra och ställa frågor till ESV, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Kontakt

Senast uppdaterad: