Varför blev det inte som vi tänkte oss?

För att skapa förändring på riktigt behövs mer än bra projektstyrning och kommunikationsplaner. På det här spåret kommer vi gemensamt diskutera varför det ibland inte blir som vi tänkt oss och vad som krävs för att vi ska bli en förvaltning i förändring.

Alla organisationer gör förändringar på ett eller annat sätt. Ulrica Häll och Sofia Allansson från ESV och moderatorer för spåret kommer ta med er på en resa i förändringsledningens värld. Förändringsledning är ett tillvägagångssätt för att gå från nuläge till önskvärt framtida läge. På spåret kommer de gå igenom de olika faserna i en förändring och guida er genom de olika avvägningar som kan behöva göras för att skapa en varaktig förändring.

– Spåret passar alla som arbetar med och är intresserade av förändringsarbete. Vi kommer inte ge några färdiga lösningar utan vi kommer tillsammans diskutera förändringsarbete utifrån olika infallsvinklar. Som deltagare förväntas du delta aktivt med dina erfarenheter i både övningar och gruppdiskussioner, säger Ulrica Häll.

Fokus på individen

Det är vanligt att man inom förändringsprojekt lägger mycket fokus på mål och leverans. Under det här spåret kommer istället fokus ligga på människan och individen. Förändringsledning handlar nämligen till stor del om beteenden och psykologi och hur man coachar sina medarbetare för att lyckas med en förändring.

– Vi hoppas att deltagarna kommer gå från spåret fyllda av energi och inspiration, säger Sofia Allansson.

ESV kommer i oktober att publicera idéskriften "Att leda förändring i offentlig verksamhet". I den presenteras en fördjupad inblick i förändringsledning och vad organisationer behöver tänka på för att lyckas bättre med sitt förändringsarbete.

Kontakt

Senast uppdaterad: