Program ESV-dagen 2017

8.30 Registrering

Kaffe och smörgås serveras i utställningen.

9.30 Välkommen till ESV-dagen 2017

Clas Olsson, generaldirektör, ESV och Nisha Besara, moderator

9.40 Så ökar regeringen takten på digitaliseringen

Ardalan Shekarabi, civilminister och ansvarig minister för frågor om digital förvaltning

Digitalisering är centralt för att öka effektiviteten inom statsförvaltningen. Regeringen underlättar arbetet genom bland annat insatser som ger ökad tillgänglighet till öppna data, ökat stöd till myndigheter som genomför stora it-projekt och undersöker bättre juridiska förutsättningar för digitala utvecklingsprojekt. Ardalan Shekarabi berättar mer om regeringens arbete för att öka takten på digitaliseringen och vad effekterna väntas bli när digitaliseringsfrågorna samlas i en myndighet.

10.15 Framtidens styrning i staten

Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet

Efter de senaste decenniernas styrning, kallad New Public Management, sker nu en omorientering i offentlig sektor. En del av förändringen är den tillitsbaserade styrningen, som flyttar fokus till mötet mellan medarbetaren och medborgaren. Louise Bringselius pekar ut hur värderingarna i samhället håller på att förändras och hur det påverkar den statliga styrningen. Det handlar bland annat om krav på en mer närvarande, flexibel och personlig stat, och om tjänstemän som i högre grad måste fungera som mentorer för utsatta medborgare.

10.45 Kaffepaus i utställningen

11.10 En förändrad arbetsplats

Oscar Berg, vd Unicorn Titans

Den snabba digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar. Oscar Berg berättar om hur det mänskliga arbetets natur förändras till att bli ett mer samarbetsintensivt och kreativt kunskapsarbete. Med rätt inställning kan vi utnyttja digitaliseringens möjligheter och ge medarbetarna och därmed organisationen digitala superkrafter.

11.45 Digitalisering av myndighetstjänster i Estland

Janek Rozov, Head of Department of Information Society Services Development

Estland är ett av de länder i världen som kommit längst när det gäller digitalisering av offentlig verksamhet. 99 procent av alla myndighetstjänster finns idag online. Janek Rozov berättar om hur vägen dit har sett ut och hur e-tjänsterna har tagits emot av medborgarna. Föreläsningen hålls på engelska.

12.15–13.30 Lunch

13.30–15.15 Spår

Kaffepaus ingår.

Vid anmälan ska du välja ett av följande spår:

1. Varför blev det inte som vi tänkte oss?

Moderatorer: Ulrica Häll och Sofia Allansson, ESV

Har du någon gång upplevt att utvecklingsprojekt inte leder till bestående förändring? Bra projektstyrning och kommunikationsplaner i all ära, men hur skapar vi förändring på riktigt? På detta spår kommer vi gemensamt diskutera varför det sällan blir som vi tänkt oss och vad som krävs för att vi ska bli en förvaltning i förändring.

2. Vad innebär jämställdhetsintegrering för vår verksamhet?

Moderator: Tina J Nilsson, ESV

Hur jämställdhetsintegrerar man sina verksamhetsprocesser och vilka utmaningar finns det? Skatteverket och Pensionsmyndigheten berättar om sitt målmedvetna arbete med jämställdhetsintegrering. ESV berättar om det förändrade regelverket och föreskrifter som ger stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering. Deltagare i spåret får möjlighet att diskutera med varandra och ställa frågor till ESV, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

3. Är öppna data svaret på framtidens utmaningar?

Moderator: Anna Ahlgren, ESV

Cirka 90 procent av all data som producerats av människor har tagits fram de senaste två åren. Myndigheterna sitter på outtömliga källor av data. Vi diskuterar hur öppna data kan användas och leda till innovationer som löser framtidens utmaningar. Vad krävs och förväntas av myndigheterna?

4.Robotiseringens möjligheter

Moderatorer: Bo Henriksson och Clara Wadman, ESV

Utvecklingen av robotisering går i rasande fart. Några myndigheter arbetar redan med effektivisering med hjälp av detta, till exempel genom automatisk ärendehantering. På detta spår diskuterar vi robotiseringens möjligheter inom statsförvaltningen. Vi hämtar inspiration från näringslivet och ger exempel på hur framtiden kan komma att se ut.

5. Hur mäter man effektivitet och effektivisering?

Moderator: Pia Heyman, ESV

Krav på effektivitet och god hushållning i statsförvaltningen är tydlig i riksdagens och regeringens styrning. Enligt ESV innebär ökad effektivitet att en verksamhet bedrivs till lägre kostnad med oförändrad kvalitet, eller att den bedrivs med högre kvalitet till samma kostnad. Ett av ESV:s uppdrag är att bedöma om statsförvaltningen är effektiv. Vi försöker besvara frågan hur myndigheterna på ett praktiskt sätt kan bedöma effektivitet och effektiviseringar.

15.15 Digitala samverkansprojekt

Eva Holmgren, innehållssamordnare, Konsumentverket, Torsten Hökby, Stabschef, Riksantikvarieämbetet, Biljana Lajic, Enhetschef utvecklingsenheten Pensions-myndigheten

Hallå konsument, Digisam och Efterlevandeguiden är exempel på digitala tjänster som underlättar för medborgarna. Dessa tjänster är också resultat av samverkansprojekt mellan myndigheter. Drivkrafterna har kommit från olika håll och styrning och finansiering har varierat. Gemensamt för projekten är dock erfarenheterna och lärdomarna myndigheterna fått under resans gång.

15.50 Paneldiskussion om att driva digitala samverkansprojekt

Deltagarna i panelen har haft olika roller inom projekten Hallå konsument, Digisam och Efterlevandeguiden. Utifrån sina olika perspektiv diskuterar de utmaningarna att driva digitala utvecklingsprojekt utifrån faserna för planering, genomförande och uppföljning.

16.15 Att leda sig själv och andra i en föränderlig värld

Ari Riabacke, doktor i datavetenskap med inriktning mot risk- och beslutsanalys och medlem i Decide Research Group vid Stockholms universitet

Digitaliseringens framfart ställer ökade krav på oss människor att möta förändringar och anpassa oss till nya spelplaner. Att hantera förändring kan vara svårt, men utan förändring sker ingen utveckling. Ari Riabacke guidar oss i en snabbt föränderlig värld. En värld där människor är ännu viktigare för att resultat ska uppnås.

17.00 Avslutning

Lätt förtäring och mingel i utställningen.

Kontakt

Senast uppdaterad: