ESV-dagen 2016

Den 11 oktober träffades vi på ESV-dagen. Effektivisering stod som vanligt på programmet när vi samlade statsförvaltningen på Stockholmsmässan. I år fokuserade vi framför allt på samverkan och digitaliseringen av den offentliga sektorn. Vi ses igen på Stockholmsmässan den 10 oktober 2017.

Tillsammans för en tillgänglig och effektiv statsförvaltning

Digitaliseringen påverkar samhället på alla områden, inte minst inom statsförvaltningen. Att ta tillvara teknikutvecklingen är inget nytt och digitalisering är heller inget självändamål. Men det är en möjlighet för oss som verkar i staten att hitta nya sätt att underlätta för medborgare och företag – och använda skattepengar mer effektivt.

Alla myndigheter behöver själva ta ställning till hur de kan höja sin digitala kompetens för att driva verksamhetsutveckling med hög kvalitet. Samtidigt behöver vi träffas och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans för att öka vår effektivitet, förbättra vår service och bli mer lättillgängliga.

Vi har kommit olika långt i utvecklingen. Många myndigheter har lyckats väldigt bra med att använda digitalisering för att effektivisera sina arbetssätt och i grunden förändra och förenkla viktiga samhällsfunktioner. Det finns all anledning att lära av varandras goda exempel och använda sig av befintlig kunskap för att utveckla den egna verksamheten.

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett unikt tillfälle att diskutera samverkan i offentlig sektor för alla som arbetar med verksamhetsutveckling – med stöd av digitalisering. Här diskuterar vi den verklighet som förvaltningen har att förhålla sig till idag. Du får inspiration och konkreta tips för att driva digitala projekt, från kollegor som kommit långt inom området.

Tillsammans arbetar vi för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter med medborgaren i centrum.

Mats Wikström
Generaldirektör

Kontakt

Senast uppdaterad: