eDelivery i Sverige

EU-kommissionen förespråkar ett antal it-infrastrukturkomponenter (byggstenar) för att möjliggöra kommissionens vision om en inre digital marknad. De är tydliga med att medlemsländerna i EU och EES ska använda dessa byggstenar. Därför är det viktigt att svenska aktörer lär sig mer om dem.

En av byggstenarna är eDelivery, som är en funktion för meddelandeutväxling mellan e-tjänster och system. Kunskapen om eDelivery är generellt låg i Sverige, även om det finns erfarenheter från EU-projekt som PEPPOL och E-SENS.

På Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) seminarium får du ökad kunskap om eDelivery i Sverige. Under seminariet deltar bland andra representanter från EU-kommissionen, Regeringskansliet, Statens kommuner och landsting (SKL), ansvariga myndigheter och experter från näringslivet (se fullständigt program nedan).

Det finns ett begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Målgrupp

Seminariet är till för dig som arbetar med områden som är relevanta för eDelivery, inom både offentlig och privat sektor. Till exempel som verksamhetsarkitekt, verksamhetsstrateg, verksamhetschef, it-chef, it-arkitekt, it-strateg eller integrationsutvecklare.

Praktisk information

Seminariet startar kl. 10.00 (kaffe serveras från kl. 9.30). Lunch serveras kl. 11.45 och eftermiddagsfika kl. 14.10. Seminariet slutar kl. 16.15. Vi håller till på Drottninggatan 89, våning 5 (markplan). Några programpunkter är på engelska.

Pris

Seminariet är kostnadsfritt, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kronor.

Bakgrund

De byggstenar som EU-kommissionen förespråkar för att möjliggöra digitalt utbyte över landsgränserna är:

eDelivery överför strukturerade, ostrukturerade och digitala meddelanden på ett säkert sätt, och kan användas både nationellt och lokalt. Funktionen gör det möjligt för myndigheter, kommuner, landsting och privat sektor att skapa en säker meddelandeutväxling, inklusive adressering och gränssnitt.

EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS) ger visst juridiskt stöd för så kallade qualified electronic delivery services. Post och Telestyrelsen (PTS) ansvarar för regelverket för att kvalificera betrodda tjänster. ESV har fått ett regeringsuppdrag att koordinera svenska insatser, samt att informera och öka kunskapen inom eDelivery.

Program

10.00–10.15 – Välkommen

ESV:s generaldirektör Clas Olsson och eDelivery-koordinator Martin Völcker hälsar välkommen och berättar om ESV:s arbete med aktuella EU-projekt inom området.

10.15–11.00 – Vad är eDelivery?

Martin Forsberg, konsult på ECRU, berättar mer om eDelivery:

 • Vilka delar innehåller eDelivery
 • Hur fungerar eDelivery?
 • Hur förhåller sig PEPPOL och E-SENS till CEF eDelivery DSI?
 • Statisk vs dynamisk adressering.
 • Utmaningar med eDelivery.

11.00–11.45 – Vad vill EU kommissionen med eDelivery?

Joao Rodrigues, head of sector European commission DG for Informatics, berättar om EU-kommissionens mål med byggstenarna och speciellt om eDelivery:

 • Varför förespråkar EU-kommissionen byggstenarna?
 • Varför är eDelivery en viktig byggsten?
 • I vilka projekt använder man eDelivery idag?
 • Vilken vision finns för eDelivery inom EU?
 • Kan man använda eDelivery som en nationell byggsten?
 • Vilka stöd och bidrag ger EU för att implementera eDelivery?
 • Vilka risker ska man försöka undvika?
 • Hur ser kopplingen ut mellan eIDAS och eDelivery?

11.45–12.45 – Lunch

12.45–13.05 – Hur ser regeringen på EU:s byggstenar?

Nils Fjelkegård, departementssekreterare på Finansdepartementet, berättar om Regeringskansliets syn på EU:s byggstenar samt uppdraget till ESV inom eDelivery.

13.05–13.30 – Säker kommunikation

Ulf Palmgren, it-arkitekt på SKL, berättar om SKL:s syn på framtidens säkra kommunikation, och presenterar idéer på projekt.

13.30–14.10 – Norges strategi för CEF EIRA

Klaus Vilstrup, it-arkitekt och projektledare på DIFI, berättar om Norges strategi för CEF EIRA:

 • En övergripande arkitektur för offentliga sektorn, vad innebär det och varför är det viktigt?
 • Interoperabilitet som en viktig komponent – hur använder Norge EIRA i den övergripande arkitekturen och EIF och EIRA som ett ramverk?
 • Referensarkitektur med särskilt fokus på en strategi för eDelivery i Norge.

14.10–14.30 – Fika 14.30–14.50 – TOOP och BRIS

Hans Ekstål, projektledare internationella projekt på Bolagsverket, berättar om myndighetens arbete:

 • Vad ser Bolagsverket för nytta med byggstenarna?
 • Varför deltar Bolagsverket i EU-projekt?
 • Vad är TOOP och BRIS?
 • Vad ser Bolagsverket för nytta med eDelivery?

14.50–15.10 – EESSI, eDelivery i praktiken

Roger Nylander, it-strateg på Försäkringskassan, berättar om myndighetens arbete:

 • Varför deltar Försäkringskassan i EU-projekt?
 • Vad är EESSI?
 • Vad ser Försäkringskassan för nytta med eDelivery?
 • Vad ska eDelivery i EESSI användas till?

15.10–15.25 – Betrodda tjänster

Björn Scharin, PTS, berättar om myndighetens arbete:

 • Vad är PTS roll avseende tjänster?
 • Vad är status?
 • Vad innebär det att vara en (K) betrodd tjänst?
 • Vad är (Q) ERDS?
 • Vad händer framåt?

15.25–15.45 – PEPPOL och eDelivery

Sören Pedersen, utredare på ESV, berättar om myndighetens arbete:

Vad är PEPPOL?

Hur används eDelivery?

Hur många transaktioner hanteras?

15.45–16.15 – Stöd för eDelivery och gemensam diskussion

Martin Völcker, eDelivery-koordinator på ESV, berättar om ESV:s uppdrag för att stödja eDelivery. Seminariet avslutas med en gemensam diskussion om nytta och eventuella behov i framtiden.

Kontakt

Senast uppdaterad: