Controllerns roll i att skapa incitament och följa upp effektiviseringar

Nästa tillfälle

9 oktober Anmälan Platser kvar

Ta chansen att träffa controllers på andra myndigheter. ESV anordnar en halvdag för controllers i staten. Den riktar sig till tidigare och nuvarande deltagare i Statens Controllerutbildning. Tanken är att samlas kring ett aktuellt ämne för erfarenhetsbyte och dialog. Ämnet i år fortsätter på effektiviseringstemat ett ämne som ständigt är aktuellt. Vi kommer att ta upp följande:

  • Vad skapar incitament till effektiviseringar hos myndigheter. Vilka inre incitament till effektiviseringar finns hos myndigheter. Vilka yttre incitament finns det, ger till exempel det produktivitetsavdrag som görs i PLO upphov till effektiviseringsarbete, och hur arbetar du som controller?
  • Hur har vi koll på både kostnader och kvalitet när vi effektiviserar? Vi går igenom hur ESV definierar ökad effektivitet och tar upp några exempel från myndigheter.
  • Vilka nyckeltal är relevanta att använda för att följa upp effektiviseringar. En genomgång av de nyckeltal som finns tillgängliga i Hermes idag samt diskussion kring vilka nyckeltal som är relevanta och hur vi kan arbeta med att utveckla beräkningar av dessa.

Praktisk information

Vi träffas den 9 oktober 13:00-16:30 på ESV, Drottninggatan 89,  plan 6 i lokalen Mäster Olof. Antalet platser är begränsat, så först till kvarn.

Pris

Seminariet är kostnadsfritt, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr.

Kontakt

Senast uppdaterad: