Avropsträff ekonomisystem

Välkommen att träffa kollegor på andra myndigheter som har avropat på ESV:s ramavtal för ekonomisystem (Unit4 med Agresso) under perioden 2013–2015. Möjlighet till avrop upphörde i november 2015.

Målgrupp

Avropsträffen riktar sig till dig som frekvent arbetar i ekonomisystemet, men även till andra personer som har varit inblandade i avrop och leverans – gärna med mer praktisk inriktning på funktionalitet. Du kan till exempel vara

  • ekonom
  • controller
  • förvaltare av ekonomisystemet
  • ekonomichef

Innehåll

Vi vill gärna ta del av era erfarenheter, från arbetet med avrop och leverans till dagliga och månatliga rutiner i ekonomisystemet.

  • Vad är bra?
  • Vad behöver utvecklas?
  • Är det någon skillnad mot tidigare, det vill säga innan avropet?
  • Hur fungerar er dialog med Unit4?

Du får gärna föreslå områden eller ämnen som vi kan ta upp på avropsträffen.

Ett mer detaljerat program kommer längre fram.

Pris

Avropsträffen är kostnadsfri, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kronor. Lunch ingår. Platsen kan överlåtas åt en kollega.

Praktisk information

Vi startar klockan 10.00 på Drottninggatan 89 i Stockholm. Kaffe med smörgås serveras från klockan 9.30. Dagen avslutas senast klockan 15.00.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in seminariet vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: