Avropsträff om e-handelstjänst

Välkommen att träffa kollegor på andra myndigheter som har avropat samma e-handelslösning som ni.

Datum för myndigheter som har avropsavtal med

  • VISMA: måndag den 15 maj
  • CGI: onsdag den 17 maj

Målgrupp

Du som arbetar med e-handelsfrågor på myndigheten, till exempel

  • e-handelsansvariga
  • ansvariga och förvaltare av e-handelstjänsten
  • upphandlare eller inköpare

Innehåll

Precis som på tidigare avropsträffar kommer vi diskutera aktuella frågor och funderingar kring de ramavtalade systemen. Hör gärna av er om ni har särskilda ämnen som ni vill att vi tar upp! 

Tidigare träffar har bland annat handlat om systeminföranden, direktupphandlingar, SFTI, NEA och PEPPOL. Preliminärt kommer vi att prata om en uppdatering av SFTI-dokumentet "Rättsfrågor vid e-fakturering" samt om hur det fungerar praktiskt för er att ansluta leverantörer till olika affärsprocesser. En punkt på agendan kommer att vara den kommande överföringen av ESV:s ramavtalsverksamhet till Kammarkollegiet. 

Ett detaljerat program kommer längre fram. 

Pris

Avropsträffarna är kostnadsfria, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kronor. Lunch ingår. Platsen kan överlåtas åt en kollega.

Anmälan

Anmäl dig senast den 18 april.

Praktisk information

Vi startar kl 10.00 på Drottninggatan 89 i Stockholm. Kaffe serveras från kl 09.30. Dagen avslutas senast klockan 16.00 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in seminariet vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: