Nätverk för statliga internrevisorer

Nästa tillfälle

3 maj Anmälan Platser kvar

ESV genomför nätverksträffar för statliga internrevisorer. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare kommer du få möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar. Externa föredragshållare kommer att bjudas in för att bidra till intressanta och inspirerande diskussioner.

Seminar the 3 May 2017: Internal audit in the public sector in Finland, Iceland and Sweden

The Nordic Network for Public Sector Internal Auditors (NORPIA) have conducted a comparison of the conditions for internal audits between Finland, Sweden and Iceland. The survey was made through a questionnaire that was sent out by the local IIA in the three countries.

Wednesday 3 May 2017 Stina Nilsson Kristiansson and Pirkko Nylund, from The Swedish Police Authority, Catarina Kvarnström Kemi, from The Swedish Board of Agriculture, Björn Karlsson Grinde, from The Swedish Tax Agency, and Annika Alexandersson, from The Swedish National Financial Management Authority, will present the results and conclusions from the survey.

Practical information:

The seminar will be webcasted. The link will be published on this website 15 minutes before the seminar starts.

No registration in advance is required to take part through the webcast. The presentation will be held in English.

It will be possible to ask questions through the Web during the seminar. The seminar starts 10.00 (Swedish time) and ends at 11.00.

Coffee will be served from 9.30. The seminar will take place in The Swedish National Financial Management Authority (ESV) facilities in Stockholm at Drottninggatan 89, 6 th floor, in the premises of Himmelrikets nycklar.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: