Nätverk om resultatredovisning

Nästa tillfälle

24 oktober Anmälan Platser kvar

Nätverket är för dig som arbetar med resultatredovisningen i myndighetens årsredovisning. Syftet med träffarna är att stötta myndigheterna i att utveckla och förbättra arbetet med årsredovisningen. Under träffarna behandlas aktuella frågor gällande årsredovisningen och talare är bland andra regeringen, ESV och Riksrevisionen. I nätverket ges också möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan de deltagande myndigheterna.

ESV arrangerar en nätverksträff och en mer praktisk dag, "home office", per år. Under home office får du arbeta med årsredovisningen här på ESV, samtidigt som du får stöd av ESV och kan utbyta erfarenheter med andra kollegor.

Anmälan till home office den 25 oktober

Pris

1 700 kronor för nätverksträffen. Home office är kostnadsfri (men du måste ändå anmäla dig).

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före nätverket faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten.

Kontakt

Senast uppdaterad: