Utbildningar och seminarier

Kurstillfällen Datum Status
Erfarenheter av standardiserad informationsöverföring med hjälp av XBRL 24 februari Anmälan stängd
Statens controllerutbildning 2017 14-16 mars Anmälan stängd
Informationsmöte om ramavtalen för beslutsstödssystem 20 mars Platser kvar
Att leda verksamhetsutveckling 27-29 mars Platser kvar
Avropsträff ekonomisystem 24 april Platser kvar
Introduktion i nyttorealisering 25-27 april Platser kvar
Systemutbildning i statsredovisningssystemet i Hermes 26 april Platser kvar
Momshantering i staten 26 april Platser kvar
Grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering 2-4 maj Platser kvar
Nätverksträff för statliga internrevisorer 3 maj Platser kvar
Fortsättningskurs i statlig redovisning och finansiering 9-10 maj Platser kvar
Grundkurs i årsredovisning 11 maj Platser kvar
Avropsträff om e-handelstjänst 15 maj Platser kvar
Avropsträff om e-handelstjänst 17 maj Platser kvar
Grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering för universitet och högskolor 19-21 september Platser kvar
Systemutbildning i statsredovisningssystemet i Hermes 26 september Platser kvar
Redovisning av anläggningstillgångar 26 september Platser kvar
Fortsättningskurs i statlig styrning och uppföljning 27-28 september Platser kvar
Att styra och redovisa transfereringar och bemyndiganden 3 oktober Platser kvar
Fortsättningskurs i statlig redovisning och finansiering 24-25 oktober Platser kvar
Nätverket om resultatredovisning 24 oktober Platser kvar
Uppbörd - inkomster som myndigheten inte disponerar 8 november Platser kvar
Granskning av verksamhet 15-16 november Platser kvar
Stora redovisningsdagen 22 november Platser kvar