Inför bokslut

Varje statlig myndighet lämnar en årsredovisning till regeringen senast den 22 februari varje år. Årsredovisningen består av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, noter samt sammanställning av väsentliga uppgifter. Vissa myndigheter lämnar också en finansieringsanalys i årsredovisningen.

Till grund för de finansiella delarna i årsredovisningen ligger myndighetens bokslut. Resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning och finansieringsanalys med noter kan benämnas de finansiella delarna av årsredovisningen.

Myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228) ska även lämna en delårsrapport senast den 15 augusti varje år. Den består av resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning samt en prognos över verksamhetsårets kostnader och intäkter. Till grund för de finansiella delarna i årsredovisningen och delårsrapporten ligger myndighetens bokslut.

Inrapportering i Hermes

I samband med årsredovisning och delårsrapport ska myndigheterna rapportera in sitt ekonomiska utfall till statsredovisningen i statens informationssystem Hermes. Utfallet används bland annat för att ta fram:

  • En årsredovisning för hela staten.
  • Utfallet för statens budget.
  • Nationalräkenskapsstatistik - Statens finansiella sparande och realekonomisk fördelning av statens budget.

Inrapporteringen görs med hjälp av statliga inrapporteringskoder, S-koder.

Stöd från ESV

ESV informerar årligen inför årsredovisning och delårsrapport bland annat på Stora redovisningsdagen och här på ESV:s webbplats. Dokument som kan vara till nytta i bokslutsarbetet är Frågor och svar, rapporten Koncernrapportering i staten, som ersätter den tidigare Instruktionen för koncernrapportering med tillägg och bilagor, och kalendarium för inrapportering.

Kontakt

Senast uppdaterad: