Publiceringsplan för månadsutfall

Publiceringen av månadsutfallet för statens budget sker på ESV:s webbplats enligt en publiceringsplan. ESV ansvarar för att upprätta och besluta om publiceringsplanen.

Månadsutfall för statens budget

Månadsutfallet för statens budget är en sammanställning över statens inkomster, utgifter och budgetsaldo under aktuell månad. Utfallet bygger på inrapportering från de statliga myndigheterna i statens koncerninformationssystem Hermes.

Publiceringsplan månadsutfall för statens budget 2017

Publiceringsplanen för 2017 beslutades den 7 oktober 2016. Datum för publicering finns i kalendern.

Kontakt

Senast uppdaterad: