Sveriges officiella statistik över statens budget m.m.

ESV är statistikansvarig myndighet för statens budget inom ämnesområdet Offentlig ekonomi.

ESV sammanställer varje år publikationen Tidsserier statens budget m.m. Den publiceras i serien Sveriges officiella statistik. Den innehåller, förutom utfall per utgifts- och inkomstområde, även realekonomisk fördelning och ändamålsfördelning av utgifter i olika skärningar. Tabellerna omfattar i de flesta fall utfall för den senaste femtonårsperioden, i några fall längre eller kortare tid.

I publikationen finns även tidsserier över resultaträkningen och balansräkningen i Årsredovisning för staten samt över statsskulden.

Taxeringsutfallet

ESV har tidigare varit statistikansvarig myndighet för taxeringsutfallet. Från 2009 har detta ansvar övertagits av Statistiska centralbyrån.

Kontakt

Senast uppdaterad: